Watergebruik totaal (m3)

Watergebruik totaal

Het waterverbruik van een huishouden hangt af van het aantal personen. Gemiddeld gebruikt een mens zo’n 46 m3 water per jaar. Een derde van het water gaat op aan douchen en baden. De rest aan wassen, toilet en koken. Het watergebruik van de Universiteit Leiden wordt in hoge mate bepaald door de studenten en medewerkers. Zij gebruiken het als drinkwater en voor koffiezetapparaten en toiletgebruik, maar ook in gaarkeukens en voor schoonmaakdoeleinden. Een deel wordt gebruikt door gebouwinstallaties, zoals cv-ketels en WKO-systemen, waarmee warmte en koude wordt verspreid in een gebouw. De afgelopen jaren is een flinke reductie gerealiseerd door o.a. de efficiëntieverbetering van de cv-ketels en de WKO-installaties.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het watergebruik van de universiteit, geprojecteerd over jaren, maanden en weken. Voor meer info per grafiek klik op de info-knop [i] of scroll over de legenda. De groene lijn representeert het huidige watergebruik per medewerker en student.

Prestatie indicator


Watergebruik wordt doorgaans gemeten per medewerker en student, zichtbaar in onderstaande grafiek. Studenten en medewerkers hebben veel invloed op het watergebruik. Wist je bijvoorbeeld dat een persoon bij een toiletbezoek gemiddeld tussen de 6 en 8 liter water gebruikt? Zodoende is er in de periode dat er onderwijs op afstand werd gegeven 40.000 m3 minder water gebruikt. Door bij renovaties waterbesparende toiletten en kranen te plaatsen kan de universiteit in de toekomst een groot deel van het watergebruik terugdringen.

Watergebruik Universiteit Leiden


Door verdere opwarming van de aarde krijgen we ook in Nederland vaker te maken met extreem droge periodes. Daardoor zijn extra inspanningen nodig om de watervoorziening op orde te houden. Het gebruik van water kost bovendien energie. Door minder water te gebruiken vermindert dus het energieverbruik en verkleint de CO2-voetafdruk. Jaarlijks verbruikt de universiteit ruwweg 130.000 m3 water. Dit staat gelijk aan het waterverbruik van gemiddeld 2.825 mensen per jaar (Bron: Nibud).

Monitor-Energietransitie

m3 totaal

m3 -  Medewerker/Student