Watergebruik totaal (m3)

Watergebruik totaal

Het waterverbruik van een huishouden hangt af van het aantal personen. Gemiddeld gebruikt een mens zo’n 46 m3 water per jaar. Een derde van het water gaat op aan douchen en baden. De rest aan wassen, toilet en koken. Het watergebruik van de Universiteit Leiden wordt in hoge mate bepaald door de studenten en medewerkers. Zij gebruiken het als drinkwater en voor koffiezetapparaten en toiletgebruik, maar ook in gaarkeukens en voor schoonmaakdoeleinden. Een deel wordt gebruikt door gebouwinstallaties, zoals cv-ketels en WKO-systemen, waarmee warmte en koude wordt verspreid in een gebouw. De afgelopen jaren is een flinke reductie gerealiseerd door o.a. de efficiëntieverbetering van de cv-ketels en de WKO-installaties.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het watergebruik van de universiteit, geprojecteerd over jaren, maanden en weken. Voor meer info per grafiek klik op de info-knop [i] of scroll over de legenda. De groene lijn representeert het huidige watergebruik per medewerker en student.
Prestatie indicator


Het waterverbruik wordt doorgaans gemeten per medewerker en student, zoals weergegeven in de grafiek hieronder. Zowel studenten als medewerkers dragen aanzienlijk bij aan het totale waterverbruik. Wist je bijvoorbeeld dat een persoon gemiddeld tussen de 6 en 8 liter water gebruikt bij een toiletbezoek? Tijdens de coronaperiode is er daardoor 40.000 m3 minder water verbruikt. Bij renovaties kunnen waterbesparende toiletten en kranen geïnstalleerd worden, waardoor de universiteit in de toekomst aanzienlijk minder water zal verbruiken.
Watergebruik Universiteit Leiden


De verdere opwarming van de aarde leidt steeds vaker tot droge periodes. Dit vereist extra inspanningen om de waterbronnen duurzaam te beheren. In het najaar van 2022 is besloten dat organisaties tegen 2035 hun waterverbruik met 20% moeten hebben verminderd. Deze waterbesparing draagt niet alleen bij aan een duurzaam waterbeheer, maar heeft ook positieve effecten op het verminderen van energieverbruik en het verkleinen van de CO2-uitstoot.
Jaarlijks verbruikt de universiteit ruwweg 130.000 m3 water. Dit staat gelijk aan het waterverbruik van gemiddeld 2.825 mensen per jaar (Bron: Nibud). Door het isntalleren van waterbeparende kranen en toiletten dringt de universiteit haar watergebruik de komenden jaren verder terug.

Monitor-Energietransitie

m3 totaal

m3 -  Medewerker/Student