Elektriciteit (kWh)

Energiegebruik totaal (kWh)

Aardgas (m3)

Stadswarmte (GJ)

CO2 uitstoot (kg)

Energiegebruik

De grafiek laat het totale energiegebruik van de faculteit zien, uitgedrukt in kWh. Een Nederlands huishouden gebruikt per jaar gemiddeld zo’n 14.894 kWh energie (Bron: Nibud). Het merendeel daarvan is afkomstig uit de energiewaarde van aardgas, zo’n 12.164 kWh. Slechts 2.730 kWh komt voort uit elektriciteit.

Elektriciteit

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 2.730 kWh elektriciteit per jaar (Bron: Nibud). Deze elektriciteit gaat voornamelijk naar huishoudelijke apparaten, zoals vaatwassers, wasmachines, koelkasten, computers en beeldschermen. Het elektriciteitsverbruik van de universiteit is op te delen in twee groepen.

  • Het elektriciteitsgebruik van studenten en medewerkers voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden zoals computers en beamers, maar ook ondersteunende apparaten, zoals koffieautomaten (gebruikergebonden verbruik).
  • Het elektriciteitsgebruik voor de huisvesting, oftewel installaties die nodig zijn om een gebouw draaiende te houden. Denk daarbij aan luchtbehandeling systemen, airco’s of elektriciteit voor installaties, zoals liften en verlichting (gebouwgebonden verbruik).
Aardgas

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 1.254 m3 aardgas per jaar (Bron: Nibud). Dit wordt hoofdzakelijk gebuikt door de cv-ketel voor het verwarmen van het huis en warm tapwater. Slechts een klein aandeel wordt gebruikt voor het koken. Het aardgasverbruik van de universiteit kan worden opgedeeld in twee groepen.

  • Het aardgasverbruik door studenten en medewerkers voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden, zoals in de laboratoria of de douches in het USC (gebruikergebonden verbruik).
  • Het aardgasverbruik voor de verwarming van gebouwen van de universiteit (gebouwgebonden verbruik). Dit is het overgrote deel.
Stadswarmte

Gemiddeld gebruikt een Nederlands huishouden dat aangesloten is op een stadswarmtenet jaarlijks zo’n 35 gigajoule aan warmte (Bron: Milieu Centraal). De warmte wordt gebruikt voor de centrale verwarming en warm tapwater uit de kraan en douche. Koken vindt plaats op inductie, doordat een gasaansluiting hier doorgaans ontbreekt.

De universiteit zet stadswarmte primair in voor verwarming van gebouwen. Een klein aandeel wordt gebruikt voor warm tapwater in bijvoorbeeld de keukens en voor de schoonmaak.
CO2-uitstoot

Gemiddeld is de CO2-voetafdruk van een Nederlands huishouden zo’n 7.500 kilogram, inclusief vervoer (Bron: Milieu Centraal). Deze weergave van de CO2-uitstoot laat de milieu impact van de nutsvoorzieningen zien. Zaken als transport en afval koelmiddelen zijn dus niet meegenomen in deze grafiek.

De universiteit compenseert haar CO2-voetafdruk met de inkoop van groen opgewekte elektriciteit (Hollandse windmolens) en de aankoop van emissierechten.

Onderstaande grafieken geven een totaalbeeld van het energie- en watergebruik van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), geprojecteerd over jaren, maanden en weken. Voor meer info per grafiek klik op de info-knop [i] of scroll over de legenda. De groene lijn representeert het huidige energiegebruik per vierkante meter netto vloeroppervlak. De zwarte lijn betreft het gemiddelde energiegebruik van de universiteit per vierkante meter.
Faculteit Sociale Wetenschappen


De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) in het Pieter de la Court heeft kantoorruimtes in onder meer het Willem Einthoven, Level en het Rijnveste. Met een vloeroppervlak van 27.000 m2 en meer dan 6.600 studenten heeft FSW een energiegebruik van ruwweg 4,7 miljoen kWh finale energie per jaar (elektra, aardgas, stadswarmte WKO warmte en WKO koude). Dit energieverbruik staat jaarlijks gelijk aan het verbruik van 320 huishoudens. Een deel van het elektragebruik wordt opgewekt met zonnepanelen op het dak van het Pieter de la Court en het Willem Einthoven gebouw. De rest wordt duurzaam ingekocht of gecompenseerd. Er zijn plannen in ontwikkeling voor verdere verduurzamingstappen voor FSW. Deze richten zich onder meer op de huisvesting en het energiegebruik van studenten en werknemers.

Monitor-Energietransitie

Water (m3)

Water

Gemiddeld gebruikt een persoon zo’n 46 m3 water per jaar. Een derde van het water gaat op aan douchen en baden. De rest aan wassen, toilet en koken.

Het watergebruik van de Universiteit Leiden word met name bepaald door de studenten en medewerkers als drinkwater en voor toiletgebruik. Een deel van het gebruik is het gevolg van gebouwinstallaties zoals CV ketels en WKO systemen.

Warmte-koudeopslag (GJ)

Warmte-koudeopslag

WKO-systemen worden doorgaans gebruikt voor grote gebouwen en nog maar weinig toegepast bij woningen. Dit heeft onder meer te maken met de initiële investeringskosten, een minimaal vereist aantal aan te sluiten huishoudens en het ontbreken van een centrale regierol van bijvoorbeeld de gemeente.

Warmte-koude zet de universiteit primair in voor verwarming en koeling van de onderwijsgebouwen. Een klein aandeel gaat naar warm tapwater in bijvoorbeeld keukens en voor schoonmaakdoeleinden.

kWh finaal totaal

kWh finaal - m2 / NVO

kWh - m2 / NVO

m3 totaal

m3 - m2 / NVO

kWh totaal

GJ - m2 / NVO

GJ totaal

GJ - m2 / NVO

GJ totaal

m3 totaal

m3 - m2 / NVO

Kg totaal

Kg - m2 / NVO