Contact


Vragen over deze website? Stuur het Energie- en Duurzaamheidsteam van het Vastgoedbedrijf een mail via:
energie@vastgoed.leidenuniv.nl.

Een veranderend klimaat


Het zal niemand zijn ontgaan; Het klimaat verandert sneller door de steeds maar toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Door de uitstoot van koolstofdioxide warmt de aarde harder op dan dat het kan afkoelen, met als gevolg dat de temperaturen stijgen en het klimaat verandert. De universiteit neemt haar verantwoordelijkheid en zet duidelijke stappen om haar aandeel in de opwarming te verminderen door energiegebruik te reduceren en over te gaan op duurzame energiebronnen.

De Universiteit Leiden ziet het als haar maatschappelijke taak om de zichtbaarheid en bewustwording van duurzaamheidsmaatregelen te vergoten. Door de energietransitie in cijfers en trends in beeld te brengen is het mogelijke voor medewerkers en studenten de ontwikkelingen naar een duurzame campus te volgen. Deze energiemonitor presenteert actuele gegevens uit de bedrijfsvoering van de Universiteit Leiden. Belangrijk aandachtspunt zijn onder meer het energiegebruik, de CO2-footprint, groene energie en energiezuinige gebouwen.

CO2-reductie in volle gang


Het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden heeft flinke stappen gemaakt in het verkleinen van de CO2-voetafdruk door duurzaamheid voorop te zetten in bouwprojecten. De CO2-uitstoot is de afgelopen twee decennia daardoor sterk gedaald dat terwijl het aantal studenten juist sterk toenam. Daarnaast wekt de Universiteit steeds meer elektriciteit op met eigen zonnepanelen. Zie bijvoorbeeld het filmpje hiernaast over het grootste zonnedak van Leiden.

Monitor-Energietransitie

De routekaart


De Universiteit Leiden is ambitieus in haar plannen de CO2-uitstoot verder te verminderen en committeert zich daarom aan het Klimaatakkoord van Parijs. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving al met 49% verminderd zijn om in 2050 op een vermindering van 95% uit te komen. Wil je meer lezen over de aanpak van de universiteit naar een CO2-neutrale campus? Bekijk de Routekaart.