Contact


Vragen over deze website? Stuur het Energie- en Duurzaamheidsteam van het Vastgoedbedrijf een mail via:
energie@vastgoed.leidenuniv.nl.
Een veranderend klimaat


Het is overduidelijk: het klimaat verandert in rap tempo door de toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de lucht. De uitstoot van koolstofdioxide zorgt ervoor dat de aarde warmer wordt dan dat het kan afkoelen, wat resulteert in stijgende temperaturen en veranderingen in het klimaat.
De universiteit neemt haar verantwoordelijkheid en zet duidelijke stappen om haar bijdrage aan deze opwarming te verminderen. Dit doen we door ons energieverbruik te verminderen en over te schakelen naar duurzame energiebronnen.
Monitor-Energietransitie Universiteit Leiden


De Universiteit Leiden vindt het belangrijk om duurzaamheid onder de aandacht te brengen en mensen bewust te maken van de maatregelen die we nemen. Met de energiemonitor kunnen zowel medewerkers als studenten de weg naar een duurzame campus volgen aan de hand van cijfers en trends. Hier laten we zien hoeveel energie we gebruiken, wat onze CO2-uitstoot is en hoeveel groene energie we gebruiken. Zo kunnen we samen werken aan een duurzame toekomst.
CO2-reductie in volle gang


Het Vastgoedbedrijf van de Universiteit Leiden heeft flinke stappen gemaakt in het verkleinen van de CO2-footprint. De CO2-uitstoot is de afgelopen decennia meer dan gehalveerd ten opzichte van 1990 terwijl het aantal studenten juist sterk toenam.
Ook de komende jaren zal er ingezet worden op een aanzijnelijke verminderening van de directe CO2-uitstoot. Tot die tijd compenseert de universiteit haar resterende uitstoot door de aanschaf van vrijwillige emissierechten en de aankoop van groene elektriciteit, opgewekt door Nederlandse windmolens. Bovendien breidt de universiteit haar eigen elektriciteitsopwekking uit door middel van zonnepanelen. Zie bijvoorbeeld het filmpje hiernaast over het grootste zonnedak van Leiden.

Monitor-Energietransitie

De routekaart


De Universiteit Leiden heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs en streeft naar een vermindering van haar eigen CO2-uitstoot. Tegen 2030 moet de directe CO2-uitstoot van de universiteit met zo'n 65% zijn gedaald ten opzicht van 1990 en met 95% in 2050. Benieuwd naar de aanpak van de universiteit richting een CO2-neutrale campus? Kijk ook een in de Routekaart.